Προσωπικές πληροφορίες

   · Ονοματεπώνυμο: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ  ΙΑΤΡΟΥ
   · Όνομα πατέρα: Γεώργιος 
   · Ημερομηνία γέννησης: 20/06/1974 
   · Τόπος γέννησης: Αθήνα 
   · Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμος
   · Καταγωγή: Πολυχνίτος Λέσβου

   ·Διεύθυνσηιστοσελίδας: http://www.tiatrou.gr
:
   
 

 

Σπουδές

Μέσος Όρος Πτυχίου : 17,5
Χαρακτηρισμός : Πολύ Καλά

Μέσος Όρος Πτυχίου : 7,43
Χαρακτηρισμός : Λίαν Καλώς

Μέσος Όρος Πτυχίου : 8,80
Χαρακτηρισμός : Άριστα

 

Στρατιωτικές Υποχρεώσεις

 

Ειδίκευση-Εργασίες

   Στο πλαίσιο των μεταπτυχιακών σπουδών, ανέλαβα τα παρακάτω μαθήματα επιλογής, στα οποία εκπόνησα εργασίες, χρησιμοποίησα ανάλογο λογισμικό υπολογιστών και ασχολήθηκα με τα παρακάτω αντικείμενα:

 

Διπλωματικές Εργασίες

 

Βραβεία-Διακρίσεις

 

Συμμετοχές σε Επιστημονικά Συνέδρια-Ημερίδες

 

Διοργάνωση Ημερίδων

 

Δημοσιεύσεις

Οι δημοσιευμένες μου εργασίες έχουν ως εξής:

Στη συνέχεια παρουσιάζονται αναλυτικά οι παραπάνω δημοσιευμένες εργασίες:

 1. Κ. Βαρώτσος και Θ. Ιατρού - “Ιστορικό βαθμονόμησης του φασματοφωτομέτρου DOBSON για τις μετρήσεις ολικού όζοντος στην Ελλάδα”, Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας & Φυσικής της Ατμόσφαιρας, σελίδες 305-310, Αθήνα Σεπτέμβριος 1996.
 2. Κ. Βαρώτσος, Γ. Χρονόπουλος, Δ. Σιώκης, Θ. Ιατρού, Σ. Κατσίκης, και Δ. Αλεξανδρής - “Μελέτη της ολικής στήλης και της κατακόρυφης δομής του ατμοσφαιρικού όζοντος πάνω από την Αθήνα”, Πρακτικά 3ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μετεωρολογίας, Κλιματολογίας & Φυσικής της Ατμόσφαιρας, σελίδες 379-384, Αθήνα Σεπτέμβριος 1996.
 3. Γ. Χρονόπουλος, Δ. Αλεξανδρής, Δ. Σιώκης, Θ. Ιατρού και Μ. Ευσταθίου - “Σύγκριση δορυφορικών και επίγειων δεδομένων ολικής στήλης ατμοσφαιρικού όζοντος για τον Ελλαδικό χώρο”, Πρακτικά 1ου Διεθνούς Συνεδρίου Διαστημικές Εφαρμογές & Περιβάλλον, σελίδα 20, Αθήνα Νοέμβριος 1997.
 4. T. Iatrou - “On the Ozone Content of the free troposphere over Athens Greece as derived by using in situ techniques”, Πρακτικά European Geophysical Society, EGS XXIII General Assembly, Journal Annales Geophysicae, Supplement III of volume 16, pp. C937, Nice-France April 1998.
 5. C. Varotsos and T. Iatrou - “Surface ozone measurements over Athens based on the historical data for period 1901-1940”, Ανακοίνωση, Πρακτικά European Geophysical Society, EGS XXIII General Assembly, Journal Annales Geophysicae, Supplement III of volume 16, pp. C940, Nice-France, April 1998.
 6. T. Iatrou - “On the Ozone Content of the Free Troposphere over Athens Greece as Deduced from Ozonesoundings”, Scientific Magazine Physics & Chemistry of the Earth, (Part C - Solar - Terrestial & Planetary Science), Vol. 24, No. 5, pp. 499-501, 1999.
 7. C. Varotsos and T. Iatrou - “Seasonal trends of the surface ozone mixing ratio during 1901-1940 at Athens, Greece”, Πρακτικά Tropospheric Ozone Research-2 (TOR-2) Workshop (IVL Swedish Environmental Research Institute - Trird workshop of EUROTRAC-2), σελίδες 12-16, Αθήνα Σεπτέμβριος 1999.
 8. C. Varotsos, M. Efstathiou, G. Chronopoulos, D. Alexandris and T. Iatrou - “Spatio - temporal variations of the surface ozone at the Athens basin”, Ανακοίνωση, Πρακτικά Tropospheric Ozone Research-2 (TOR-2) Workshop, EUROTRAC Annual Report, Αθήνα Σεπτέμβριος 1999.
 9. C. Varotsos, T. Iatrou, E. Zagorakis and C. Tzanis - “Total ozone content and SUVR ground-based observations during the solar eclipse-1999”, Ανακοίνωση, Πρακτικά Quadrennial Ozone Symposium, Sapporo, Hokkaido - Japan, July 2000.

Για να δείτε τις δημοσιεύσεις, πατήστε στο διπλανό κουμπί:

 

Ερευνητική Εμπειρία

 1. Καθημερινές μετρήσεις ολικής στήλης ατμοσφαιρικού όζοντος με το φασματοφωτόμετρο Dobson #118, του Πανεπιστημίου Αθηνών.
 2. Περιοδικές βαθμονομήσεις φασματοφωτομέτρου Dobson στο εργαστήριο, με την χρήση πρότυπων λυχνιών.
 3. Συστηματικές μετρήσεις κατακόρυφης δομής όζοντος (οζοντοβολίσεις), σε συνεργασία με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.).
 4. Έλεγχος και βαθμονόμηση φασματοφωτομέτρου μέτρησης ηλιακής υπεριώδους ακτινοβολίας.
 5. Έκδοση δελτίου ηλιοθεραπείας κατά την θερινή περίοδο για τα κρατικά και ιδιωτικά τηλεοπτικά κανάλια και εφημερίδες.
 6. Ανάπτυξη λογισμικού για ατμοσφαιρικές παρατηρήσεις.
 7. Ανάλυση και επεξεργασία επίγειων και δορυφορικών δεδομένων όζοντος και ακτινοβολίας.

 

Διδακτική Εμπειρία

 

Εργασιακή Εμπειρία

 

Συμμετοχές σε Ερευνητικά Προγράμματα

 

Συμμετοχή σε Ενώσεις

   Στο πλαίσιο των επιστημονικών μου δραστηριοτήτων, συμμετέχω στις παρακάτω ενώσεις-συλλόγους:

 

Εγγεγραμμένος σε Επετηρίδα

   Είμαι εγγεγραμμένος στην επετηρίδα Ιδιωτικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το 1997.
 

Άδειες

   · Άδεια διδασκαλίας στα φροντιστήρια.
   · Άδεια ικανότητας οδήγησης αυτοκινήτου & μοτοποδηλάτου.
 

Γλώσσες

 

Ειδικές γνώσεις

 

  Ενδιαφέροντα  

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ