ΠΡΟΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ

 

Παράσταση του Γ. Τρομάρα στο σχολείο μας (03/02/2012)

Φωτογραφία 1 Φωτογραφία 2 Φωτογραφία 3 Φωτογραφία 4
Φωτογραφία 5 Φωτογραφία 6 Φωτογραφία 7 Φωτογραφία 8
Φωτογραφία 9 Φωτογραφία 10 Φωτογραφία 11 Φωτογραφία 12
Φωτογραφία 13 Φωτογραφία 14 Φωτογραφία 15 Φωτογραφία 16
       
Επίσκεψη στο Βιολογικό Καθαρισμό της Κω (17/03/2011)
Φωτογραφία 1 Φωτογραφία 2 Φωτογραφία 3 Φωτογραφία 4
Φωτογραφία 5 Φωτογραφία 6 Φωτογραφία 7 Φωτογραφία 8
Φωτογραφία 9 Φωτογραφία 10 Φωτογραφία 11 Φωτογραφία 12
       
Επίσκεψη στο Χ.Υ.Τ.Α της Κω (21/10/2010)

Φωτογραφία 1

Φωτογραφία 2

Φωτογραφία 3

Φωτογραφία 4

Φωτογραφία 5

Φωτογραφία 6

Φωτογραφία 7

Φωτογραφία 8

Φωτογραφία 9 Φωτογραφία 10 Φωτογραφία 11 Φωτογραφία 12
       

Διήμερη Εκδρομή στη Νίσυρο-Γυαλί (23-24/04/2010)

Φωτογραφία 1 Φωτογραφία 2 Φωτογραφία 3 Φωτογραφία 4
Φωτογραφία 5 Φωτογραφία 6 Φωτογραφία 7 Φωτογραφία 8
Φωτογραφία 9 Φωτογραφία 10 Φωτογραφία 11 Φωτογραφία 12
Φωτογραφία 13 Φωτογραφία 14 Φωτογραφία 15 Φωτογραφία 16
Φωτογραφία 17 Φωτογραφία 18 Φωτογραφία 19 Φωτογραφία 20
Φωτογραφία 21 Φωτογραφία 22 Φωτογραφία 23 Φωτογραφία 24
Φωτογραφία 25 Φωτογραφία 26    
       
Επίσκεψη στο Εργοστάσιο της ΔΕΗ στην Κω (22/10/2009)
Φωτογραφία 1 Φωτογραφία 2 Φωτογραφία 3 Φωτογραφία 4
Φωτογραφία 5 Φωτογραφία 6 Φωτογραφία 7 Φωτογραφία 8
Φωτογραφία 9      
       
 Πενθήμερη Εκδρομή στο Παρίσι (04-09/04/2009)
Φωτογραφία 1 Φωτογραφία 2 Φωτογραφία 3 Φωτογραφία 4
Φωτογραφία 5 Φωτογραφία 6 Φωτογραφία 7 Φωτογραφία 8
Φωτογραφία 9 Φωτογραφία 10 Φωτογραφία 11 Φωτογραφία 12
Φωτογραφία 13 Φωτογραφία 14 Φωτογραφία 15 Φωτογραφία 16
Φωτογραφία 17 Φωτογραφία 18 Φωτογραφία 19 Φωτογραφία 20
Φωτογραφία 21 Φωτογραφία 22 Φωτογραφία 23 Φωτογραφία 24
Φωτογραφία 25 Φωτογραφία 26 Φωτογραφία 27 Φωτογραφία 28
Φωτογραφία 29 Φωτογραφία 30 Φωτογραφία 31  
       
Μαθητική παρέλαση 28ης Οκτωβρίου 2008 & Παραδοσιακοί χοροί
Φωτογραφία 1 Φωτογραφία 2 Φωτογραφία 3 Φωτογραφία 4
Φωτογραφία 5 Φωτογραφία 6 Φωτογραφία 7 Φωτογραφία 8
Φωτογραφία 9 Φωτογραφία 10 Φωτογραφία 11 Φωτογραφία 12
Φωτογραφία 13 Φωτογραφία 14 Φωτογραφία 15 Φωτογραφία 16
Φωτογραφία 17      
       
Εκδρομή στο Μαστιχάρι (04-10-2007)
Φωτογραφία 1 Φωτογραφία 2 Φωτογραφία 3 Φωτογραφία 4
Φωτογραφία 5 Φωτογραφία 6 Φωτογραφία 7 Φωτογραφία 8
Φωτογραφία 9      
       
Αναπαράσταση του Όρκου του Ιπποκράτη (12-05-2007)
Φωτογραφία 1 Φωτογραφία 2 Φωτογραφία 3 Φωτογραφία 4
Φωτογραφία 5 Φωτογραφία 6 Φωτογραφία 7 Φωτογραφία 8
       
Εκδρομή στη Ζια (22-11-2006)
Φωτογραφία 1 Φωτογραφία 2 Φωτογραφία 3 Φωτογραφία 4
Φωτογραφία 5 Φωτογραφία 6 Φωτογραφία 7 Φωτογραφία 8
Φωτογραφία 9 Φωτογραφία 10 Φωτογραφία 11 Φωτογραφία 12
Φωτογραφία 13 Φωτογραφία 14