Οι παρακάτω εργασίες μου, έχουν παρουσιαστεί ή αναρτηθεί σε συνέδρια και έχουν συμπεριληφθεί στα πρακτικά τους, ή έχουν δημοσιευθεί σε επιστημονικά περιοδικά.
 
 Οι δημοσιεύσεις είναι σε αρχεία τύπου Microsoft Word.

 

 

Επίσης παρακάτω είναι οι διπλωματικές εργασίες που έκανα στο πλαίσιο των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών μου.


Προπτυχιακή διπλωματική εργασία


Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία

 

 
 

Τα πνευματικά δικαιώματα είναι κατοχυρωμένα.